Client: The Samatha Trust
ศูนย์สอนการนั่งสมาธิในประเทศอังกฤษ
Project: อัลบั้มรูปเกี่ยวกับกิจกรรมของทางศูนย์ในประเทศไทย
Task: DesignedDeveloped

Client: SpinFX
บริษัท IT consultant ในประเทศอังกฤษ
Project: ออกแบบ web site ของบริษัท
Task: DesignedDeveloped

Client: Movieseer
เป็น site สำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์, นักแสดง และเวลาฉายภาพยนตร์ในประเทศไทย
Project: ระบบเวลาฉายภาพยนตร์และข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์
Task: Developed

Client: Nikola Prevot
Project: site ส่วนตัวของนักออกแบบชาวฝรั่งเศส Nikola Prevot.
Task: Developed

Client: Kantana
Project: ระบบการจัดคิวจองห้องและอุปกรณ์ สำหรับบริษัทผลิตสื่อทางโทรทัศน์
Task: Developed

Designed = Designed Developed = Developed
Page 1 | 2 | 3 | 4
 
 
KathiKapook Inc - webmaster@kathikapook.com